Biodizel – ušteda novca i zaštita prirode

Korištenje biodizela, u poređenju sa fosilnim dizelom, štiti životnu sredinu, tako što smanjuje efekat staklene bašte, a redukuje i emisiju sumpornih oksida, suspendovanih čestica i ugljen monoksida. Danas poljoprivredni proizvođači u svojim domaćinstvima proizvode biodizel od suncokreta, uljane repice i soje. Veliki broj poljoprivrednika odlučuje se da proizvede biodizel, upravo da bi uštedjeli za gorivo, koje se koristi za pokretanje motora na traktorima i na drugim radnim mašinama.

Biljna ulja glavna sirovina biodizela

Najvažnije sirovine za proizvodnju biodizela su ulja od uljane repice, suncokreta i soje. Biodizel može da se proizvede i od svih ostalih ulja i masti biljnog i životinjskog porijekla. Uljana repica i suncokret prethodno se moraju iscijediti na presi iz koje izlaze ulje i uljana pogača, dok soja prije samog cijeđenja presom mora da se podvrgne pečenju u pekaču. Potom se ulje filtrira gravitacijom.

Filtriranje ulja gravitacijom je najjeftinije. Na dnu posude se stalože sve nečiste primjese koje su nastale prilikom presovanja uljanih kultura. U posudi iznad taloga za 15 do 20 dana dobije se čisto ulje. Nauka je zabiljležila da biodizel koji je dobijen od ulja povoljno utiče i na sam motor, zbog boljeg podmazivanja i manjeg habanja, čime se produžuje životni vijek motora na vozilu.

Povezana slika

Proizvodnja biodizela

Za proizvodnju biodizela potrebno je: ulje, metanol ili etanol i natrij-hidroksid ili kalij hidroksid. Poslije odležavanja, ulje ide u reaktor, zagrijava se, dodaje se katalizator koji je smjesa alkohola, metanola ili etanola i kaustične sode (NaOH), ili kalij hidroksida (KOH). Miješa se sat vremena na temperaturi od 60 stepeni i to je u suštini cio proces.

Kada se završi miješanje ulja i katalizatora, tako miješano ulje ostavlja se da odleži u buretu jedan dan, a za veliku količinu potrebno je da smjesa odleži nekoliko dana. Na kraju dobijamo biodizel, a kao nusproizvod dobije se glicerin. Ništa se ne baca. Sve što uđe u mašinu praktično se iskoristi.

Nusproizvodi biodizela su veoma korisni

Sporedni proizvodi u proizvodnji biodizela su uljana pogača i spomenuti glicerin. Uljana pogača predstavlja važan izvor proteina za ishranu domaćih životinja, a takođe ima i značajne količine esencijalnih masnih kiselina. Dodavanjem uljane pogače u kukuruzno brašno, povećava se mliječnost krava za 15%.

Sirov glicerin je obično čistoće 80% i predstavlja polaznu sirovinu u proizvodnji čistog farmuceutskog glicerina, koji ima široku primjenu u industriji lijekova, u proizvodnji smola, celofana i eksploziva. Glicerin se koristi u proizvodnji kozmetičkih preparata, jer hidrira kožu, a posebno je koristan u proizvodnji domaćeg sapuna.

zavnews/agroklub

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *