VLADA FBiH: Za uvezivanje staža rudarima izdvojeno više od 4,6 miliona KM

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije BiH donijela je Odluku kojom odobrava rudnicima uglja iz Koncerna EPBiH sredstva za uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO za radnike koji su stekli uvjete za penziju u ukupnom iznosu od 1 milion 766.005,45 KM za 58 radnika i za 76 radnika kojima su uplaćena sredstva po sudskim presudama, a nisu stekli uvjete za penzionisanje u ukupnom iznosu od 2 miliona 867.261,71 KM.

Po ovoj Odluci Rudniku uglja Kreka Tuzla odobreno je 487.008,17 KM za uvezivanje radnog staža za 25 radnika, a Rudniku mrkog uglja Kakanj 489.092,12 KM za 16 radnika.

Rudniku mrkog uglja Breza odobreno je 56.253,39 KM za uvezivanje radnog staža jednog radnika, a Rudniku mrkog uglja Zenica uplaćeno je 733.651,77 KM za uvezivanje radnog staža 16 radnika.

Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica odobreno je za uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama, radnicima koji nisu stekli uvjete za penzionisanje u ukupnom iznosu od 2.827.001,39 KM za 72 radnika, a Rudniku mrkog uglja Breza za iste namjene je odobreno 40.260,32 KM za četiri radnika.

Odobreni iznosi bit će isplaćeni iz sredstava zavisnih društava, rudnika uglja u Koncernu Elektroprivrede BiH, a osigurana su Odlukom o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima, rudnicima uglja JP Elektroprivreda BiH Sarajevo od 25.5.2021. godine.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Elektroprivreda BiH, zavisna društva – rudnici uglja u Koncernu EPBiH, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava FBiH, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

zavnews

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *