Ministar Zukić: Cilj nam je da se u FBiH otvori što veći broj firmi

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić izjavio je da će Zakon o poticanju razvoja male privrede biti izmijenjen, kako bi se transparentnost i dostupnost sredstava u sektoru malih i srednjih preduzeća podigla na veći nivo.

-Putem izmjena zakona želimo poboljšati metodologiju, odnosno regulativu u vezi sa ulogom države u poticanju malih i srednjih preduzeća, bilo da se radi o određenim subvencijama ili o kreditnim aranžmanima, kazao je Zukić u intervjuu za Fenu.

Smatra da je Zakonom o poticanju razvoja male privrede nedovoljno regulisana poslovna infrastruktura, te je, kako kaže, namjera da se izradi poseban zakon o poslovnoj infrastrukturi.

Povezana slika-To prije svega znači regulisanje poslovnih zona, osnivanje, upravljanje i razvijanje poslovnih zona, zatim poslovnih inkubatora, centara za razvoj poduzetništva i sličnih institucija kojima se podupire razvoj malog i srednjeg poduzetništva, navodi Zukić.

Poslovne zone su prostori u okviru kojih mala i srednja preduzeća dobijaju pod određenim povoljnijim uslovima prostor za izgradnju objekata ili najam određenih prostora. Takve zone tvrdi Zukić, osiguravaju malim firmama sve ono što ne mogu samostalno u svom djelovanju, te im se tako osigurava stabilan razvoj.

Zadaci Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta proističu i iz ugovora koji su potpisali Vlada Federacije i IFC, članica Svjetske banke, a odnose se na “poboljšanje poslovnog okruženja, to jeste stvaranje boljih pretpostavki za razvoj malog i srednjeg poduzetništva“.

-Ideja je da ovo ministarstvo postane lider i nosilac aktivnosti u razvoju lokalnih ekonomskih jedinica, da općina bude u funkciji poticanja i privlačenja domaćih i stranih investitora na način da se smanje administrativne barijere, te da se opredijeli da pod povoljnijim uslovima osigura zemljište i dovede infrastrukturu, objašnjava Zukić.

Također, u 2017. godini Ministarstvo će u parlamentarnu proceduru uputiti novi zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, budući da je utvrđeno da treba izmijeniti ili dopuniti više od 50% teksta važećeg zakona.

-Kroz navedene aktivnosti i saradnju s međunarodnim organizacijama želimo stvarati pretpostavke za što veći broj firmi koje će biti osnovane u Federaciji, a da postojećim firmama pomognemo da zadrže nivo uposlenosti i da stvore uslove za novo zapošljavanje. Na taj način firme će biti konkurentnije na tržištu, istakao je Zukić.

Poručio je da će Ministarstvo stimulisati udruživanje “lanaca vrijednosti”, odnosno više firmi koje će biti udružene u određenu proizvodnu liniju sa većim stepenom prerade. Uz to, stvaranjem klastera, namjera je da se firme koje zasebno posluju udruže i tako organizovane zajednički nastupaju na domaćem i stranom tržištu.

faktor

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *