Kantonalna bolnica Zenica: Novi brojevi telefona u službama i odjelima

Kantonalna bolnica Zenica dobila je nove telefonske brojeve u svim svojim službama i odjelima, te su se obratili na adrese medija i portala sa područja ZE-DO kantona, sa molbom da objave nove brojeve njihovih medicinskih i nemedicinskih službi i odjeljenja, iz takozvane CENTREX telefonske centrale.

U cilju blagovremenog informiranja javnosti i građana, te u svrhu omogućavanja lakšeg i bržeg pristupa službama Kantonalne bolnice Zenica i njihovim uslugama, tabelu sa novim telefonskim brojevima prenosimo u cijelosti.

NAZIV SLUŽBE BROJ TELEFONA ADRESA
SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJE BOLESTI 447-172 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJE BOLESTI – ODJEL HEMODIJALIZA 447-151 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJE BOLESTI – ODJEL NUKLEARNA MEDICINA 447-147 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA ZA ONKOLOGIJU I RADIOTERAPIJU 447-174 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA ZA HEMATOLOGIJU 447-192 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA ZA DJEČIJE BOLESTI 447-342 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA ZA ZARAZNE BOLESTI I NEJASNA FEBRILNA STANJA 447-222 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA ZA NEUROLOGIJU 447-419 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA ZA  PSIHIJATRIJU 447-444 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA ZA KOŽNE I VENERIČNE BOLESTI 447-199 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA ZA HIRURŠKE BOLESTI 447-377 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA ZA HIRURŠKE BOLESTI – ODJEL DJEČIJA HIRURGIJA 447-374 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA ZA VASKULARNU HIRURGIJU 447-381 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA  ZA ORTOPEDIJU

I TRAUMATOLOGIJU

447-402

447-003

CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA ZA UROLOŠKE BOLESTI 447-331 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA  ZA NEUROHIRURGIJU 447-458 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA ZA PLASTIČNU I REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU 447-466 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA  ZA ŽENSKE BOLESTI, PERINATOLOGIJU I NEONATOLOGIJU 447-310

447-311

CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA ZA BOLESTI  UHA, GRLA I NOSA 447-388 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA  ZA OČNE BOLESTI 447-295 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA ZA ANESTEZIJU I  INTENZIVNU NJEGU 447-473 CRKVICE 67 ZENICA
TRANSFUZIJSKI CENTAR 447-256 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA  ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU 447-260 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA ZA RADIOLOGIJU 447-265

447-281

CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA ZA BOLESTI DOJKE- BREAST UNIT 447-494 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA  ZA MIKROBIOLOGIJU 447-230 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA ZA PATOLOGIJU 447-244 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA  ZA URGENTNI I REDOVNI PRIJEM 447-483 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA ZA ZA MEDICINSKO SNABDJEVANJE 447-488 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA  ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU 447-518 BULEVAR KRALJA TVRTKA br.4  ZENICA
KONSULTATIVNO-SPECIJALISTIČKE AMBULANTE 447-540 BULEVAR KRALJA TVRTKA br.4  ZENICA
CENTAR ZA HUMANU REPRODUKCIJU 447-523 BULEVAR KRALJA TVRTKA br.4  ZENICA
SEKTOR ZA HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKI NADZOR 447-080 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA ZA MEDICINSKU FIZIKU I ZAŠTITU OD JONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA 447-185 CRKVICE 67 ZENICA
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE 447-015 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA ZA ZAŠTITU IMOVINE I LICA 447-030

447-031

CRKVICE 67 ZENICA
SEKTOR ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE 447-032 CRKVICE 67 ZENICA
SERVIS ZA ISHRANU 447-052 CRKVICE 67 ZENICA
SEKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE 447-061 CRKVICE 67 ZENICA
SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I TELEKOMUNIKACIJE 447-109 CRKVICE 67 ZENICA
USLUŽNI SERVIS 447-088 CRKVICE 67 ZENICA

 

zavnews

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *