VLADA FBiH: Osigurana sredstva za uplatu doprinosa i penzionisanje radnika Borca

Vlada Federacije BiH je na 101. sjednici, koja je danas održana u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini, čiji je cilj stvaranje uslova za ispunjenje međunarodnih obaveza BiH iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ugovora o slobodnoj trgovini, kao i otklanjanje prepreka u pregovorima BiH za ulazak u Svjetsku trgovinsku organizaciju.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, usvojen je Program utroška 4.000.000 KM grant sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH namijenjenih finansiranju razvojnih projekata namjenske industrije.

Vlada Federacije BiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, deponovanih na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH otvorenog kod Centralne banke BiH, na račun Federalnog zavoda za PIO bude doznačeno ukupno 2.407.400,63 KM za uplatu doprinosa, čime je omogućeno penzionisanje 101 radnika Konfekcije Borac Zenica, Konfekcije Borac Banovići, Željezare Zenica d.o.o. Zenica i PS Vitezit. Već ranije su iz ovog fonda uplaćeni doprinosi za 152 radnika JP Krivaja d.o.o., Krivaja 1804 d.o.o. i PD Krivaja 1884. d.o.o. Zavidovići. Dakle, zajedno s današnjim odlukama, sredstvima ovog fonda je dosad uvezan radni staž za 253 uposlenika i za to izdvojeno ukupno 5.792.000 KM.

Danas je prihvaćeno i nekoliko informacija koje se odnose na stanje u bankarskom sektoru Federacije BiH, sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, te raspravljalo o informaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koja se odnosi na mogućnost uvođenja plavog dizela za poljoprivredne proizvođače u FBiH.

 

zavnews

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *