Manje diplomiranih studenata, broj nezaposlenih manji za 25.000

Broj nezaposlenih se od 2014. godine kontinuirano smanjivao. U novembru 2014. je iznosio 547.319, u 2015. godini u istom periodu 536.659, a u novembru prošle godine 511.009 nezaposlenih osoba.

S druge strane, Agencija za statistiku BiH je objavila podatke o radno sposobnom stanovništvu i njihovom aktivnom statusu u društvu, u čije istraživanje i zbirne podatke su uključene sve osobe koje na tržištu BiH zarađuju novac za egzistenciju, bez obzira na ugovor, odnosno na to da li je osoba “prijavljena” ili ne i obaveze prema eventualnom poslodavcu. Kada se ti podaci uzmu u obzir, ukupan broj nezaposlenih osoba u BiH je prošle godine iznosio 273.000, a broj zaposlenih 801.000.

Od 801.000 zaposlenih osoba, 514.000 je muškaraca i 288.000 žena. Od 273.000 nezaposlenih, 149.000 su muškarci i 124.000 žene.

Najviše zaposlenih u prošloj godini je bilo u uslužnim djelatnostima 51%, zatim u nepoljoprivrednim djelatnostima 31% i poljoprivrednim 18%.

Riječ je o metodološkim postavkama ankete o radnoj snazi koja je zasnovana na preporukama i definicijama Međunarodne organizacije rada ILO i Statističkog ureda Evropske unije EUROSTAT-a.

Kada je riječ o obrazovanju, odnosno završenoj stručnoj spremi, tokom prošle godine registrirano je da najviše ljudi u BiH i dalje ima završenu srednju školu i to 66,8%. Posebno je interesantan podatak da je u 2016. godini, broj ljudi koji imaju završen fakultet skoro pa jednak broju ljudi koji imaju završenu osnovnu školu, odnosno 16,7 naspram 16,5 posto.

Broj diplomiranih studenata je manji u odnosu na prethodne tri godine, te je tako 2016. godine u našoj zemlji bilo 18.618 diplomiranih studenata. U periodu od 2013. do 2015. godine smanjio se za 2.644 diplomirana studenta. Ipak, u periodu od 2004. do 2010. godine, zabilježen je kontinuiran rast diplomiranih studenata u BiH.

U srednju školu je prošle godine išlo 133.228 učenika, od toga 33.321 u gimnazije, 72.109 u tehničke škole, 1.216 u umjetničke, 2.189 u vjerske, 23.995 učenika u stručne, dok je u srednje škole za djecu s poteškoćama u razvoju išlo 398 djece.

zavnews/biznis

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *