Svjetska banka odobrila 50 miliona eura za zapošljavanje u BiH

Odbor direktora Svjetske banke je danas odobrio IBRD zajam u iznosu od 50 miliona eura za Projekat podrške zapošljavanju u Bosni i Hercegovini, u cilju povećanja formalne zaposlenosti u privatnom sektoru za ciljne grupe, a koji će početi sa mladima koji traže prvi posao, saopćeno je iz Svjetske banke.

Bosna i Hercegovina se suočava sa velikom i dugoročnom nezaposlenošću. Među nezaposlenima, preko 80 procenata traži posao duže od jedne godine, što ukazuje na duboke strukturalne probleme na tržištu rada, pri čemu veliki dio nezaposlenih nema odgovarajuće kvalifikacije za radna mjesta koja nude poslodavci. Posebno je teško naći prvi posao u formalnom sektoru: 67 procenata mladih je bez posla, u odnosu na ukupnu stopu nezaposlenosti od oko 28 procenata. Rješavanje tih problema predstavlja srž vladinog reformskog programa, kao i ključni cilj Okvira partnerstva grupacije Svjetske banke sa BiH.

-Ovaj projekat će dati direktan doprinos otvaranju radnih mjesta putem pružanja finansijskih poticaja za formalno zapošljavanje u privatnom sektoru, počevši sa mladima koji traže prvi posao. Jednako je značajno što će ovaj projekat povećati zaposlenost, drugim riječima, sposobnost ljudi da nađu i zadrže dobar posao – rekla je Tatiana Proskuryakova, šefica ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini.

Projekt ima dvije komponente. Prva, Promocija zapošljavanja, će pomoći vladama Federacije Bosne i Hercegovina i Republike Srpske, da prošire i povećaju efikasnost svojih aktivnih politika tržišta rada i posredovanje javnih službi za zapošljavanje, da bi se povećalo formalno zapošljavanje u privatnom sektoru za izabranu ciljnu grupu osoba koje traže posao (mladi, nezaposleni sa niskim vještinama, dugoročno nezaposleni, stariji od 40 godina, žene i druge grupe u nepovoljnom položaju). Programi za koje će se pružiti podrška uključuju subvencioniranje plate, obuku uz rad, samo-zapošljavanje, usluge za nezaposlene i poslodavce.

Druga komponenta, Sistemi upravljanja, monitoring i komunikacija, će osigurati finansiranje za jačanje sistema upravljanja za monitoring aktivnih programa tržišta rada i posredovanja pri zapošljavanju, te provođenje efektivne strategije komunikacije usmjerene na osobe koje traže posao, poslodavce i kreatore politike. Finansirat će se jačanje IT sistema u cilju: (a) omogućavanja razmjene podataka između službi za zapošljavanje i drugih institucija; (b) pružanja online usluga; (c) monitoringa usluga koje se nude  nezaposlenima i poslodavcima; (d) uvođenja monitoringa učinka biroa za zapošljavanje; i (e) monitoringa i objavljivanja trendova na tržištu rada i rezultata aktivnih politika tržišta rada.

nap.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *