Saopćenje za javnost iz SDA Zavidovići

Iz Stranke demokratske akcije Zavidovići, obratili su nam se mailom, u kojem su zamolili da objavimo njihovo saopćenje za javnost, ako se to ne kosi sa politikom našeg rada, pa njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti:

– Prošlo je tek 50 dana rada novog Općinskog načelnika, a već smo u velikoj dilemi da li se upuštati u komentare i kritike rada prije isteka prvih 100 dana mandata ili se suzdržati i čekati još 50 dana. Demokratska praksa je definirala i naš početni stav po ovom pitanju – prvih 100 dana rada ne kritikovati, suzdržati se, pustiti i samo mirno pratiti rad. Međutim već u 50 dana rada, dešavaju se situacije koje tjeraju na reakcije i ne dopuštaju da prećutimo učinjeno i kazano.

Prije svega, neprimjerenim, ali i neprihvatljivim, smatramo da se, unatoč našem ćutanju, stvari koje su sada rezultat rada aktuelnog načelnika Mujanović Hašima ili djelovanja političkih struktura koje “bezuslovno?” stoje uz njega, stavljaju na teret Stranci demokratske akcije i vijećnika SDA u Općinskom vijeću.

Prije svega želimo istaknuti da ne postoji koncept u kojem SDA okuplja većinu koja bi inicirala opoziv Općinskog načelnika. Stranka demokratske akcije se ograđuje od takvih insinuacija. Princip na kojem su obavljeni razgovori sa drugim strankama za zajednički nastup u Općinskom vijeću je: Neće nam biti drag neuspjeh Općinskog načelnika (radi interesa građana) niti ćemo raditi za njegov neuspjeh, ali hoćemo kritikovati i ukazivati na neuspjeh.

Ne može se Stranka demokratske akcije, kao ni vijećnici u Općinskom vijeću Zavidovići kriviti za negativnu promociju općine Zavidovići, kroz prezentaciju dijelova konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća, prezentaciju montiranih snimaka sa montiranim usiljenim smijehom, putem interneta i televizija. Akteri ovakvog djelovanja su uglavnom poznati, i prema svim informacijama do kojih dolazimo, načelnik općine ima kontrolu nad navedenim akterima.

Dešavanja na 3. Sjednici Općinskog vijeća su pokazala da načelnik Hašim Mujanović, nije jednako zainteresovan za interese svih građana i za itekako bitne probleme koji opterećuju sve građane. To je pokazao napuštanjem sjednice odmah nakon usvajanja Budžeta općine Zavidovići za 2017.godinu, a nakon čega su slijedile izuzetno bitne tačke dnevnog reda. Zašto je načelnik Hašim Mujanović pokazao interes samo za Budžet? Zašto je napuštanjem sjednice Općinskog vijeća pokazao nezainteresovanost za strateške dokumente općine Zavidovići, kao što su Strategija razvoja općine Zavidovići? Zašto ga ne interesuje bezbjednost i organizacija saobraćaja na cestama općine Zavidovići, plan upravljanja otpadom, stanje opremljenosti Općinske profesionalne vatrogasne jedinice? Nije ga zanimao stav Općinskog vijeća o istima,  zaključci i aktivnosti koje treba sprovesti za realizaciju istih. Da li ga uopće zanima stav Općinskog vijeća o bilo čemu?

Zašto interes načelnika samo za određene stavke u Budžetu? Načelnik predlaže da se sredstva za plaće i naknade povećaju za 314.000 KM i sredstva za naknade po presudama za 190.000 KM. Zajedno ove dvije stavke su veće od traženog iznosa kredita od 500.000 KM za izgradnju infrastrukture. Zašto je uopće tražen kredit kada su se iz tekućeg finansiranja mogla naći ta sredstva? Nije logično, pa ne može biti podržana ni Odluka o kreditnom zaduženju ni neodgovorno planiranje budžeta.

Sredstva za ugovorene usluge se predlažu sa uvećanjem za 7.000 KM, iako se otkazuje ugovor za fizičku zaštitu zgrade koji je iznosio oko 15.000 KM. Ako se tome doda da se sa tog transfera treba finansirati i snimanje i emitovanje sjednica Općinskog vijeća i informisanje građana, da li to znači da će novi ugovor sa nekom novom televizijom za snimanje i informisanje o radu načelnika i vijeća, koštati preko 37.000 KM? Bolje je ne ugovarati jer neće se imati šta pokazati.

Ovakav odnos spram Budžeta je prouzrokovao istu reakciju neprihvatanja kod gotovo svih vijećnika iz gotovo svih političkih stranaka, što govori da se ne može kriviti ni vijećnike ni političke stranke, a niti kvalificirati da opstruiraju rad načelnika.

Ne osporavamo Načelniku namjere za formiranje Biznis servis centra i Ureda za dijasporu, iako i o tome imamo vlastiti stav, ali ne prihvatamo ni povećanje sredstava za plaće i naknade, radi povećanja broja zaposlenika u administraciji, koji je u proteklih 8 godina smanjen za 29. Prethodni načelnici su sistemski smanjivali broj uposlenih i vršili preraspodjelu obaveza, iako su imali i političke potrebe za novim upošljavanjem u općinsku administraciju, radi zadovoljenja stranačkih potreba. Mogli su smisliti i obrazloženja za opravdanost povećanja broja zaposlenih, ali nisu imali potrebe jer u predizbornim kampanjama nisu obećavali upošljavanje u općinskoj administraciji, a nerealna obećanja je teško ispuniti.

Stoga još jednom odbacujemo stavove i razmišljanja o djelovanju Stranke demokratske akcije sa namjerom opstruiranja rada Općinskog načelnika.

I dalje ćemo raditi bez ambicija da se miješamo u rad općinskog načelnika, ali u skladu sa nadležnostima u radu Općinskog vijeća djelovati sa ciljem zaštite i ostvarenja interesa građana.

sdazavidovici

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *