Održana treća sjednica Općinskog vijeća Zavidovići

Danas je održana treća sjednica Općinskog vijeća Zavidovići, a jedna od glavnih tačaka bio je Budžet, te tačka o kreditnom zaduženju Općine. Kako saznajemo sjednica je kasnila oko 1 sat iz razloga što se čekalo da se Načelnik izjasni o amandmanima vijećnika.

Naime, Vijećnici su predložili 26 amandmana na Budžet, od kojih se 6 do 7 preklapalo, a ukupna vrijednost predloženih amandmana iznosi oko 400 000 km. Načelnik Hašim Mujanović uvažio je manji broj amandmana ali ne sa transfera kojeg su predlagali Vijećnici.

Između ostalih amandmana Klubovi vijećnika su tražili da se transfer bruto plaća i naknada zaposlenih u Općini, vrati na prošlogodišnji nivo, što Načelnik nije uvažio, kao ni amandman kojim su Klubovi vijećnika tražili da se sredstva po pravosnažnim sudskim presudama preusmjere na druge transfere.

Kako saznajemo Klubovi vijećnika su najviše zamjerki imali na neusvajanje njihovih amandmana i neuvažavanje njihovih stavova i prijedloga da se Budžet izradi zajednički, te da se uvaže stavovi građana koji su izneseni na javnoj raspravi o Budžetu, što su pokazali činjenicom da je većina amandmana usvojena sa velikom većinom glasova, od kojih su neki usvojeni sa 25 glasova.

Nakon usvajanja svih amandmana, usvojen je i Budžet i to jednoglasno, i on će za narednu godinu iznositi oko 9 558 000, a nakon usvajanja Budžeta, Načelnik je napustio sjednicu.

Poslije usvajanja Budžeta, sve ostale tačke dnevnog reda, osim jedne,  usvojene su jednoglasno sa većinom od 26 glasova, jer su u međuvremenu neki Vijećnici napustili sjednicu ranije.

Treba spomenuti da je sa dnevnog reda skinuto tri tačke, među kojima je i tačka o kreditnom zaduženju Općine. Nadamo se da će Budžetom biti zadovoljni svi na koje se on odnosi, te da će zadovoljiti potrebe svih, barem u nekom razumnom iznosu.

zavnews.net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *