Dilberović: Hiljadu ljudi radit će na jedinstvenim odgovorima za Upitnik EU

Sve institucije i nivoi vlasti u BiH dali su svoje kontribucije za konačne odgovore BiH na pitanja iz Upitnika Evropske komisije i očekuje se da će u narednih sedam do deset dana članovi 33 radne grupe započeti s radom, s ciljem davanja jedinstvenog odgovora BiH, izjavio je direktor Direkcije za evropske integracije, Edin Dilberović.

Dilberović je naglasio da ne postoje odgovori institucija, niti nivoa vlasti, već postoje isključivo odgovori Bosne i Hercegovine, koje traži Evropska komisija.

– S druge strane, moramo voditi računa da je mehanizam koordinacije mehanizam ustavnih nadležnosti BiH, i brzina donošenja odluka u državi se odražava i na brzinu donošenja odluka u mehanizmu koordinacije – kaže Dilberović.

Potcrtao je da mehanizam koordinacije funkcioniše u kontekstu do sada održanih sastanaka Kolegija i Komisije za evropske integracije.

– Kolegij, kojeg čine premijeri svih nivoa vlasti, do sada je imao dva sastanka. Na prvom sastanku po prvi put su nakon Daytona predstavnici izvršne vlasti sjedili skupa na jednom mjestu. Dosadašnji sastanci u okviru mehanizma koordinacije su imali veoma konkretne rezultate – rekao je Dilberović.

Podsjećajući da je prije 15 dana Vijeće ministara BiH donijelo konačne odluke u vezi sa uspostavom radnih grupa, Dilberović kaže da su imenovani predstavnici tih grupa u kojima će sjediti 1.000 ljudi – predstavnika svih nivoa vlasti. Tu su još tri radne grupe – za politički kriterij, ekonomski kriterij i reformu javne uprave, što znači da će ogroman broj ljudi raditi na finaliziranju odgovora koji su došli iz institucija.

Govoreći o nedoumicama koje se stvaraju u kontekstu rokova, Dilberović je naglasio da Evropska komisija inače ne daje rokove za dostavljanje odgovora, a u dostavljenom Upitniku stoji da se odgovori ne dostavljaju prije kraja maja, odnosno početka juna.

– S tim u vezi, mi smo interno dogovorili i napravili određene okvire, rokove da bi naše institucije znale kojim vremenskim periodima mogu raspolagati. Rokovi jesu bitni, ali je kvalitet puno značajniji, jer o kvalitetu odgovora, a posebno o kvalitetu prevoda odgovora BiH, ovisit će slijedeći vremenski tok odnosno brzina dobijanja kandidatskog statusa i otpočinjanja pregovaranja. Mora se kvalitetno prevesti 25.000 stranica na tzv. jezik Evropske unije koji je standardni engleski jezik uz svoje specifičnosti. Nakon prevoda slijedi verifikacija prevoda koje obavljamo kroz institucije i time se završava proces – pojasnio je Dilberović.

Naredne sedmice održat će se niz sastanaka sa predsjedavajućim i zamjenicima predsjedavajućih i kroz Direkciju, jer im ona stoji na raspolaganju za pripremu dnevnih redova. Pripremit će se radne grupe za rad na radnim materijalima, koji predstavljaju kontribucije institucija BiH za finalne odgovore Bosne i Hercegovine.

zavnews/faktor

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *