Vlada FBiH: 29.447.500 eura za finansiranje Projekta podrške zapošljavanju

Federalna vlada prihvatila je zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između BiH i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu do 29.447.500 eura, što iznosi oko 60 posto od ukupno za BiH odobrenih 50.000.000 eura.

Sredstva ovog zajma bit će korištena za finansiranje Projekta podrške zapošljavanju, čiji je cilj doprinos širem programu zapošljavanja, fokusiranom na povećanje zaposlenosti i pristupu radnim mjestima, jačanjem obima i pružanja usluga aktivnih mjera tržišta rada (ALMP) javnih službi za zapošljavanje.

Sredstva zajma se odobravaju Federaciji BiH s rokom otplate (uključen grace period) od 32 godine, i grace periodom od sedam godina.

Data je i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između BiH i Federacije BiH, a za njegovo potpisivanje ovlaštena je federalna ministrica financija.

Konačnu odluku o ovom zaduženju će donijeti Parlament Federacije BiH.

Sredstva zajma će naročito pomoći javnim službama za zapošljavanje da urade bolje profile svojih korisnika i razlikuju nezaposlene, koji aktivno traže posao, od onih koji su se prijavili samo da bi imali zdravstveno osiguranje, te da one koji traže posao bolje osposobe u smislu vještina i znanja, da bi bila povećana njihova zapošljivost, uz fokus na privatni sektor.

Tokom primjene Projekta bit će osigurana podrška za pružanje usluga posredovanja pri zapošljavanju za približno 30.000 ugroženih nezaposlenih osoba (mladih i ranjivih kategorija) koje aktivno traže posao iz teško upošljivih kategorija.

Provedba ovog projekta rezultirat će, uz ostalo, ekonomskim rastom i poboljšanim obrazovnim sistemom koji će moći odgovoriti potrebama privatnog sektora.

zavnews/akta

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *