Sanski Most uskoro dobija vakufski tržni centar

Direktor Vakufske direkcije IZ u BiH dr. Senaid Zajimović i direktor Generalne direkcije vakufa Republike Turske dr. Adnan Ertem, u Ankari su 28. februara 2017. godine potpisali Protokol o saradnji na realizaciji projekta izgradnje tržnog centra na vakufskoj parceli Hamzi-begovog vakufa u Sanskom Mostu.

Vakufska direkcija IZ u BiH je u saradnji sa svojim partnerom Generalnom direkcijom vakufa Republike Turske osigurala neophodna sredstva iz vakufskih fondova za finansiranje radova potpune izgradnje tržnog centra na vakufu Hamzi-bega u Sanskom Mostu.

Naime, predmetna parcela ovog vakufa bila je nacionalizirana u bivšem sistemu, tj. bila je u državnom vlasništvu sa pravom korištenja na ime vakufa, ali nije bila privedena krajnjoj namjeni. Nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu Općinsko vijeće i Općinski načelnik donijeli su odluku o povratu ove nekretnine Islamskoj zajednici u BiH. Medžlis IZ-e Sanski Most je na parceli izgradio privremene objekte sa drvenim štandovima, a kompletna parcela se koristi kao lokalna pijaca.

U proteklom periodu Medžlis i Vakufska direkcija tražili su bolje rješenje kako bi unaprijedili ovaj vakuf. U tom smislu izrađen je i idejni projekat tržnog centra. Projekat je prošao sve analize i procedure odgovarajućeg projekta i evo konačno obezbijeđena su i sredstva za njegovu realizaciju. Izgradnjom tržnog centra Vakufska direkcija, Medžlis IZ Sanski Most i Općina Sanski Most, realizirat će jedan od svojih najvažnjih aktuelnih projekata na ovom području.

U narednim mjesecima Medžlis i Općina će obaviti sve neophodne radnje kako bi se riješila urbanistička i građevinska dozvola za nesmetan početak radova.

Povezana slika„Naša je namjera da u svim muftijstvima realiziramo nekoliko projekata koji bi pomogli ukupnom razvoju kako Islamske tako i lokalne zajednice. Iako djelujemo u vidno otežanim uvjetima, raduje nas svaki uspjeh i napredak na polju oživljavanja vakufa“ – kazao je dr. Zajimović.

Poptisivanjem navedenog protokola nastavljena je međusobna uspješna saradnja ove dvije vakufske direkcije na realizaciji vakufskih projekata u BiH.

Pored potpisivanja ovih protokola direktori su razgovarali o projektima čija realizacija je u toku, kao što je projekat ponovne izgradnje Sinan-pašine džamije u Čajniču, projekat ponovne izgradnje Aladža džamije u Foči, projekat izgradnje studentskog doma Fakulteta islamskih nauka, projekat izgradnje vakufskog stambeno-poslovnog objekta u Sarajevu, kao i o budućim projektima poput rekonstrukcije Behram-begove džamije u Tuzli, izgradnja vakufskog edukativno-poslovnog objekta u Fojnici i drugi projekti o kojima će biti riječi u budućnosti.

Veliki broj navedenih objekata imaju status kulturno-historijskih spomenika, što ih čini posebno značajnim i važnim, kako za Islamsku zajednicu tako i državu BiH.

zavnews/bir

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *