VLADA ZDK-a dodijelila koncesiju za eksploataciju ceruzita u Olovu

Vlada  Zeničko-dobojskog Kantona je, 23.2.2017. godine, na prijedlog Ministarstva za privredu, razmatrala  i  usvojla  Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne sirovine – ceruzita  na proširenom istažno-eksploatacionom polju ležišta “Očekalj” i “Prgoševo” K.O. Dugandžići u općini Olovo.          

Koncesionar “Geomet” d.o.o. Olovo, podnio je samoinicijativni zahtjev za proširenje istražno-eksploatacionih polja  radi obezbjeđenja prostora za preradu rude.

U postupku, koji je prethodio donošenju pomeute Odluke, Ministarsto za privredu je formiralo Komisiju, u kojoj su participirali predstavnici kantonalnih ministarstava i Općine Olovo, koja je izvršila procjenu javnog interesa i provela postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača po Javnom pozivu.

Poslije donošenja Odluke o dodjeli koncesije uslijedit će priprema, ishodovanje Mišljenja Kantonalnog pravobranilaštva i potpisivanje Aneksa Ugovora o koncesiji.

Pošto je u ovom slučaju u pitanju eksploatacija metalične mineralne sirovine, za sve dozvole koje proizlaze iz Zakona o geološkim istraživanjima i Zakona o rudarstvu Federacije BiH, nadležno je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Nakon što je Koncesionar ishodovao Urbanističku saglasnost za eksploataciju, očekuje se dobijanje Dozvole za eksploataciju, čime će biti stvoreni preduslovi za izradu Glavnog rudarskog projekta, te početak eksploatacije rude olova u Olovu. Ovim će biti stvoreni uslovi za nova zapošljavanja i poboljšanja sveukupne ekonomsko-socijalne situacije u Općini Olovo.

zavnews/zdk

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *