Kantonalni premijeri u Vladi FBiH: Zajedno ka ispunjavanju evropskih ciljeva

Provedba aktivnosti utvrđenih Reformskom agendom za Bosnu i Hercegovinu, za period od 2015. do 2018. godine, bila je jedna od tema današnjeg susreta premijera FBiH Fadila Novalića, federalne ministrice finansija Jelke Milićević i federalnog ministra rada i socijalne politike Veska Drljače, s premijerima i ministrima finansija svih deset kantona.

Razgovarano je, također, i o provedbi Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH u vezi s fiskalnom politikom, s posebnim osvrtom na parafiskalne namete.

Sastanak, koji je održan u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu, sazvan je jer i od aktivnosti kantona u značajnoj mjeri zavisi pozicija BiH na putu ka Evropskoj uniji i realizacija zadataka proisteklih iz Reformske agende.

Nakon što su Milićević i Drljača predstavili osnovne zadatke iz Reformske agende koji su u nadležnosti njihovih ministarstava, Novalić je podsjetio predstavnike kantonalnih vlada na njihove obaveze u okviru reformskih procesa.

Naime, kantonalnim nadležnostima obuhvaćene su, direktno i indirektno, četiri reformske oblasti: javne finansije, oporezivanje i fiskalna održivost, zatim tržište rada, također vladavina prava i dobro upravljanje, kao i reforma javne uprave.

Kantoni su, također, uključeni i u odgovaranje na trećinu pitanja postavljenih u Upitniku Evropske komisije. Na današnjem sastanku su predstavnici USAID-a upoznali prisutne s glavnim elementima projekta reforme fiskalnog sektora, čiji je jedan od ciljeva racionalizacija parafiskalnih taksi i naknada, što bi umnogome doprinijelo poboljšanju poslovnog ambijenta i privlačenju investicija.

Kantonalni premijeri i ministri upoznali su predstavnike Federalne vlade o vlastitim iskustvima na provedbi Reformske agende i da su svi kantoni pri kraju s popunjavanjem Upitnika.

Također, pozdravili su ovakav direktan način dogovaranja i koordiniranja aktivnosti federalne i kantonalnih vlasti. Danas je zaključeno da ovakve susreta treba održavati najmanje jednom u tri mjeseca. Ujedno, Vlada FBiH spremna je ponuditi kantonima svu pomoć u što bržoj realizaciji ciljeva iz Reformske agende, ali i drugim bitnim pitanjima za kantonalne razine vlasti, saopćeno je iz Vlade FBiH.

zavnews/vladafbih

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *