Usvojena odluka o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa kod uvoza sirovina i repromaterijala za 2017. godinu

Odluka Vijeća ministara BiH, o suspenziji i smanjenju carinskih stopa kod uvoza, predstavlja značajan pomak, jer se domaći privrednici nalaze u nepovoljnom položaju u odnosu na konkurente iz EU i regiona koji prilikom uvoza istih proizvoda plaćaju višestruko nižu carinu.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH je zbog toga, kao i svake godine, anketirala privrednike kako bi sastavila i nadležnom Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, uputila prijedlog proširene liste repromaterijala koje će proizvođači u narednoj godini moći nabaviti iz inostranstva bez plaćanja carine ili sa nižom stopom u odnosu na trenutnu.

Najviše prijedloga za dopunu odluke o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa kod uvoza sirovina i repromaterijala na adresu Komore uputili su tekstilci, obućari, metalci, električari i grafičari.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je pozitivno reagovalo i uvažilo zahtjeve Komore i privrednika za ovu godinu, u kojoj je proširena lista tarifnih oznaka obuhvaćenih odlukom.

U ovoj odluci se nalazi 56 proizvoda za koje je određena privremena suspenzija, odnosno smanjenje carinskih stopa. Najviše pomaka u ovom segmentu, a na inicijativu prevashodno VTK/STK BiH i njenih asocijacija, zabilježit će tekstilna i obućarska industrija Bosne i Hercegovine. Ova odluka predstavlja mjeru koja je od presudnog značaja za opstanak njihove proizvodnje i konkurentnosti na tržištu drugih zemalja, a zabilježen je i značajan pomak u sektoru prerade limova i proizvodnje kablova.

Odluka o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa je trenutno privremenog karaktera i vrijedi za 2017. godinu.

komorabih.ba

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *