ZDK: Razgovor o usklađivanju plaća i naknada na nivou kantona sa federalnim zakonom

Na sastanku u Uredu premijera ZE-DO kantona, gospodina Miralema Galijaševića, kome su prisustvovali Salih Krušćica, Edina Valjevac, Šemsudin Muhić, Indira Heganović, Esad Grahić predstavnici Samostalnog sindikata  državnih službenika  i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama, te premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević i ministar za pravosuđe i upravu Mirnes Bašić, pregovaralo se na temu:

Usklađivanje propisa o načinu obračuna plaća i naknada u organima državne službe Zeničko-dobojskog kantona sa zakonskom regulativom na nivou Federacije BiH

Predstavnici Sindikata i Vlade su se složili:

  1. S obzirom da je donesen Budžet za 2017. godinu u kojem su utvrđena raspoloživa sredstva za plaće, kao i činjenicu da je punjenje Budžeta ispod planiranog, treba pronaći rješenje koje će biti u okviru sredstava već planiranih Budžetom.
  2. Sindikati insistiraju na usklađivanju i donošenju Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika za Kanton, a da se do njegovog donošenja odlukom Vlade primijene koeficijenti za obračun plaća iz Federalnog zakona o plaćama državnih službenika i namještenika.
  3. S ciljem iznalaženja rješenja koje neće dodatno opteretiti Budžet Zeničko-dobojskog kantona, potrebno je formirati tim koji će uraditi analizu efekata  primjene koeficijenta iz Federalnog zakona o plaćama. U tim ulaze: ministar za pravosuđe i upravu Mirnes Bašić, ministar finasija Andrej Kajić, te u ime Sindikata Šemsudin Muhić.

 

zavnews

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *