Vlada FBiH: Tri klinička centra dobila po tri miliona KM

Vlada Federacije BiH jučer je na svojoj 98. sjednici u Sarajevu, usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava sa transfera za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH, utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu, dodijeljenih Federalnom ministarstvu zdravstva, u iznosu od 9.000.000 konvertibilnih maraka (KM).

Na taj način je odobrena raspodjela tih sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, i to po tri miliona KM Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Univerzitetskoj kliničkoj bolnici Mostar i Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla.

Svrha dodjele ovih sredstava je osiguranje dostignutog nivoa standarda sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga sekundarnog i tercijarnog nivoa, koje se pružaju pacijentima iz cijele Federacije BiH, kroz održavanje i poboljšanje likvidnosti javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač FBiH.

Ovim sredstvima će biti izmiren dio dospjelih obaveza za nabavku lijekova i drugog potrošnog materijala, te servisiranje i obnavljanje medicinske opreme zbog dotrajalosti, neophodne za osiguranje kontinuiteta u pružanju zdravstvenih usluga u ovim javnim zdravstvenim ustanovama.

Sredstva će biti isplaćivana kvartalno, po 1/4 odobrenog iznosa, a na osnovu zahtjeva korisnika. Federalno ministarstvo zdravstva će najkasnije u roku od 15 dana s korisnicima zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

zavnews

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *