Vlada FBiH: Usvojen program poticaja za poljoprivredu, u iznosu od 65 700 000 KM

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici koja je završena u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, usvojila Program poticaja za poljoprivredu utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu u iznosu od 65.700.000 KM. Od toga se na poticaje za biljnu proizvodnju odnosi 10.400.000 KM, na animalnu 52.200.000 KM, na model kapitalnih ulaganja 2.300.000 KM, 300.000 KM planirano je za ostale vrste podrški, a 500.000 KM za sudske presude i žalbe po rješenjima. Također je usvojen i 2.400.000 KM vrijedan Program poticaja za veterinarstvo.

Donesena je Odluka o utvrđivanju iznosa, uslovima i postupku emisije obveznica radi izmirenja obaveza Federacije BiH po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje, te su izmijenjene i dopunjena odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja i o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH.

Prihvaćen je i Parlamentu FBiH upućen izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2016. godinu koji je ostvaren u iznosu od 2.373,7 miliona KM.

zavnews/vladafbih

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *