Orhan Jašić odbranio dva doktorata u periodu od dvije godine

Rijetki su primjeri da jedna osoba u toku akademske karijere odbrani dva doktorska rada. Naime, Islamska zajednica, a prvenstvo Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, s ponosom može predstaviti domaćoj i svjetskoj javnosti mladog Orhana Jašića, asistenta na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, koji je nakon odbrane doktorske disertacije u Zagrebu prošle godine, odbranio još jedan u Sarajevu 14. decembra 2016. godine.

Ovo je, također, vrlo interesantan primjer, ali i značajan za bh. društvo, s obzirom na godine dr. Jašića, koji se nalazi tek na početku akademske karijere. Druga doktorska disertacija „Učenje islama u teologiji religije Hansa Künga“ rađena je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu pod mentorstvom prof. dr. Rešida Hafizovića, a predsjednik komisije bio je prof. dr. Adnan Silajdžić, dok je član iste prof. dr. Samir Beglerović.

Doktorska disertacija Učenje islama u teologiji religije Hansa Künga nastala je kao produkt višegodišnjeg istraživanja Küngova štiva o religiji islama, kao i njegovih uradaka iz oblasti komparativnih religija. Pored općih podataka o liku i djelu  prezentirano je i  Küngovo razumijevanje učenja islama. Izvjesnim religijskim, odnosno teološkim problemima pristupa s aspekta komparativnih religija, premda kada je u pitanju religija kršćanstva, tokom usporedbe s muslimanskom tradicijom ne distancira se od svog vlastitog religioznog uvjerenja, te neke od krucijalnih muslimanskih teoloških problema motri strogo kroz vizuru kršćanskih svjetonazora.

Slikovni rezultat za orhan jasicOrhan Jašić rođen je 1984. u Tuzli, gdje je završio osnovnu školu i realnu gimnaziju. Nakon završene srednje škole upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, na kojem okončava studij teologije 2007. godine. Ljetni semestar akademske 2007/08. provodi na Evangeličkom teološkom fakultetu Univerziteta Eberhard Karls u Tübingenu na usavršavanju iz područja evangeličke teologije, komparativne religije i judaistike. Paralelno s tübingenškim studijem upisuje postdiplomski magistarski studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, gdje brani magistarski rad pod naslovom Religioznost i njen utjecaj na kvalitet života studentske populacije u Tuzli, a spomenuta teza pisana je pod mentorstvom prof. dr Adnana Silajdžića. Zatim, nezavisno od prvog postdiplomskog studija iz teologije, upisuje i drugi postdiplomski studij filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje mu je dopušteno ubrzano završavanje studija zbog prethodno ostvarenih naučnih uspjeha. Odbranio je doktorat iz filozofskih nauka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 04.05.2015., a tema doktorske disertacija bila je Bioetička problematika u publikacijama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1945. do 2012. godine. Rad je napisan i branjen pod mentorstvom prof. dr. Adnana Silajdžića i prof. dr. Hrvoja Jurića.

Objavljivao je naučne i stručne radove u zbornicima i časopisima: “JAHR – European Journal of Bioethics”, “Nova prisutnost”, “Vrhbosnensia”, “Znakovi vremena”, “Pogledi”, “Gradovrh”, “Pedagoška stvarnost” itd.  Takođe je član uredništva časopisa “JAHR – European Journal of Bioethics”, kao i časopisa na Thomson Reutersovoj listi Filozofska istraživanja. Izlagao je na naučnim i stručnim skupovima u Zagrebu, Malom Lošinju, Rijeci, Splitu, Dubrovniku, Beogradu, Stuttgartu i Sarajevu. Trenutno je zaposlen na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu u saradničkom zvanju asistenta na Katedri za islamsku dogmatiku (akaid), i uporedne religije. Znanstveno područje njegova interesiranja su akaid (dogmatika), religiologija i integrativna bioetika.

zavnews/preporod

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *