Vlada FBiH: Borba protiv sive ekonomije prioritetan cilj, izrada akcionog plana u toku

Vlada Federacije BiH je, na 95. sjednici koja je u petak održana u Sarajevu, prihvatila informaciju o inicijativi za izradu njenog prioritetnog Akcionog plana za borbu protiv sive ekonomije, i u cilju njene realizacije, zadužila Federalno ministarstvo trgovine da u periodu od 90 dana, u saradnji sa Uredom premijera FBiH, federalnim ministarstvima finansija, rada i socijalne politike i pravde, Poreznom upravom FBiH i Federalnom upravom za inspekcijske poslove, pripremi prijedlog prioritetnog Akcionog plana za borbu protiv sive ekonomije.

Ovim dokumentom trebaju da budu identificirane prioritetne kratkoročne aktivnosti koje je neophodno provesti u cilju smanjenja sive ekonomije u Federaciji BiH, posebno u sektorima građevinarstva, turizma i ugostiteljstva i trgovine.

Federalna vlada prihvatila je zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između BiH i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), u iznosu do 44.700.000 eura. Sredstva su namijenjena za pružanje podrške vlastima za provođenje mjera politike u cilju jačanja javnih finansija u kontekstu šire agende makroekonomske i strukturalne reforme.

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava za 12 tekućih i kapitalnih transfera Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za 2017. godinu, u ukupnom iznosu od 3.010.000 konvertibilnih maraka. Programima je, uz ostalo, predviđeno izdvajanje 10.000 KM za zapošljavanje Roma, a po jedan milion KM za sufinansiranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje i za ustanove za zbrinjavanje na nivou FBiH, radi poboljšanja uslova boravka štićenika.

Vlada je usvojila i dva program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Jedan od njih vrijedan je 800.000 KM i namijenjen je za sanaciju šteta od poplava i klizišta. Drugi se odnosi na učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica za zaštitu nacionalnih spomenika, u iznosu od 100.000 KM.

Prihvaćena je i informacija Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih za 24 korisnika iz dijela prihoda ostvarenih na temelju naknada za priređivanje igara na sreću u 2014. i 2015. godini – Promoviranje tehničke kulture i udruženja koja se bave inovacijama za fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja. Riječ je o ukupnom iznosu od 276.920 KM.

zavnews/vladafbih

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *