Završena izrada Pravilnika o ishrani djece: Uskoro drugačija hrana u školama

Radna grupa za izradu Pravilnika o ishrani djece u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, završila je izradu tog podzakonskog akta i prezentirala ga direktorima škola na području Kantona.

Cilj je uvođenje pravila kojima se mijenjaju loše prehrambene navike djece i učenika, da se kroz pravilnu ishranu zaštiti njihovo zdravlje, ali i unaprijedi ponuda školskih užina, u smislu da su one nutritivno bogate i da odgovaraju zdravstvenoj ispravnosti.

Pravilnik sadrži preporuke o hrani koja treba biti zastupljena, i koja će zadovoljiti energetske i nutritivne potrebe djece i učenika određenih uzrasta, ali i preporuke o hrani koja bi trebala biti u ograničenoj upotrebi ili potpuno izbačena iz školskih kantina.

Povezana slika

Očekuje se da će Pravilnik uskoro stupiti na snagu, a mišljenje na Pravilnik dala je i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, jer je cilj da on zaživi na terenu i da se može jasno kontrolirati njegova primjena.

Rezultati istraživanja sublimirani u publikaciji ‘Pretilost djece osnovnih škola KS’, pokazali su da broj gojazne djece raste, stoga je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, pokrenulo izradu navedenog pravilnika, ali i uvelo dodatni treći čas tjelesnog odgoja u školama, u cilju povećanja njihove fizičke aktivnosti.

Rezultati istraživanja u osnovnim školama pokazali su da oko 50% djece ima poremećaj u indeksu tjelesne mase, a veliki broj njih je svrstan u kategoriju prekomjerno gojaznih osoba. U srednjim školama rezultati istraživanja su nešto bolji i pokazuju da je oko 18% djece pretilo.

Direktori škola upoznati su sa rezultatima istraživanja i date su im smjernice na koji način se školski sistem treba postaviti u rješavanju te problematike, saopćeno je iz Press službe Kantona Sarajevo.

zavnews/faktor

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *