Od danas nova pravila: Obavezno plaćanje fakture u roku od 30 dana!

Zakon o finansijskom poslovanju koji je Parlament FBiH usvojio u julu počinje se primjenjivati od danas. Iz Vlade FBiH smatraju da bi se primjenom ovog zakona trebala smanjiti nelikvidnost preduzeća u FBiH, te da se uvede red u izvršavanju novčanih obaveza.

Zakon o finansijskom poslovanju odnosi se na sve pravne osobe koje obavljaju djelatnosti s ciljem ostvarenja dobiti, a u skladu s propisima o privrednim društvima, kao i fizičke osobe koje samostalno obavljaju privrednu djelatnost.

Cilj ovih odredbi je sprječavanje nepokrivanja i gomilanja gubitaka iz godine u godinu, a posebne promjene odnose sa na rokove plaćanja i uvođenje kazni za njihovo kršenje.

Tako je propisano da je rok za plaćanje 30 dana ako nije posebno ugovoren između dvije strane. Rok plaćanja dvije strane mogu ugovoriti do 60 dana, a ako ugovaraju duži rok plaćanja, koji nikako ne može biti duži od 360 dana, dužnik je obavezan izdati povjeriocu neopozivu bankarsku garanciju naplativu na poziv bez prigovora ili avaliranu mjenicu.

Posebna novina Zakona o finansijskom poslovanju jeste uvođenje kazni za one koji krše rokove plaćanja. Do sada, ako vam klijent ili kupac odbija platiti uslugu ili robu, mogli ste pred nadležnim sudom pokrenuti parnični postupak. Novim zakonom propisuje se da inspektori Porezne uprave mogu kazniti dužnika koji krši rokove plaćanja.

Tako je predviđena kazna za pravni subjekt u slučaju da kasni sa plaćanjima između 5.000 i 15.000 KM, a odgovorna osoba u pravnom subjektu kaznit će se kaznom između 1.500 i 3.000 KM. Također, propisane su i novčane kazne ako pravni subjekt i odgovorna osoba odbiju učestvovati u postupku nadzora.

Više i detaljnije o ovome možete pročitati na www.biznisinfo.ba.

 

 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *