Javni oglas za prijem kadeta za Graničnu policiju Bosne i Hercegovine

Granična policija Bosne i Hercegovine vrši prijem VIII-1 klase kadeta, sa najmanje završenim  IV stepenom  školske  spreme  za  prvi  nivo pristupanja u činu „Policajac“, a prima se ukupno 100 kandidata.

Za zasnivanje radnog odnosa policijskog službenika, kandidat mora ispunjavati slijedeće:

Opšte uslove:
a)  državljanstvo BiH;
b) životna dob između osamnaest i trideset i pet godina života;
c) najmanje IV stepen školske spreme za čin policajca,
d) zdravstvena, fizička i psihička sposobnost za rad (koja će se utvrditi u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije i Komisije)
e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH, kao rezultat disciplinske sankcije…

I posebne uslove:
-važeća vozačka dozvola „B“ kategorije izdata u BiH,
– vještina plivanja (koja će se utvrditi u postupku selekcije),
-poznavanje jednog svjetskog jezika,
-poznavanje rada na računaru…

Prijavu na oglas sa neophodnom dokumentacijom dostaviti isključivo preporučeno putem pošte na adresu:
Granična policija Bosne i Hercegovine
Reufa Muhića 2-A, 71 000 Sarajevo,
sa naznakom „Prijava na Javni oglas za prijem kadeta“.

Dodatne informacije i prijavni obrazac možete pronaći ovdje:  Prijava na oglas

zavnews/granpol.gov.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *