Spas za ekonomiju BiH je u hrabrom provođenju reformi

Guverner CB BiH Senad Softić, prvi čovjek najznačajnije finansijske institucije u državi, doktor je ekonomskih nauka, zaposlen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u zvanju vanrednog profesora. Istovremeno je i rukovodilac Master studija Ekonomskog fakulteta Sarajevo i Ekonomskog fakulteta Zagreb, smjer Krizni menadžment.

Svojevremeno je bio zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Investicijske banke, kasnije Razvojne banke Federacije BiH.
U dugogodišnjoj konsultantskoj praksi učestvovao je kao autor, koautor ili rukovodilac u realizaciji više od 120 elaborata, projekata i studija iz različitih oblasti mikro i makro ekonomije. Jedan od projekata na koji je posebno ponosan je “Studija o ekonomskoj opravdanosti i rekonstrukciji Starog mosta i starog dijela grada Mostara.”Softić: “Ona je rađena u Ekonomskom institutu u Sarajevu, rađena je 1998.godien i interesantno je da je ona rađena za potrebe Svjetske banke i to su prva sredstva koja su došla za potrebnu obnove Starog mosta i starog jezgra grada Mostara, čini mi se da je negdje oko 5 miliona dolara bio iznos tog projekta i jako sam ponosan na taj projekat.”

Na poziciju guvernera Centralne banke BiH izabran je na mandatni period od šest godina, proteklu godinu ocjenjuje kao vrlo zahtjevnu i dinamičnu.

Softić: “Protekla godina je bila vrlo dinamična i sa puno posla, ali i dosta stresna. Sada smo u fazi analiziranja procesa koji se ostvaruju u Centralnoj banci, a težnja nam je da prilagodimo organizaciju tim savremenim, novim potrebama CB BiH, pogotovo kad govorimo o priključenju BiH, a samim tim i CB BiH Evropskoj uniji.

Kada je u pitanju zaduživanje BiH, činjenica je da se BiH ne zadužuje u cilju stvaranja nove vrijednosti, odnosno da bi realizovala nove kapitalne projekte ili stimulisala određene privredne i društvene aktivnosti, već da obezbijedi sredstva za javnu potrošnju.

Softić: “Stojimo dosta dobro, zato što imamo stabilnu valutu, imamo prilično stabilnu ekonomiju računajući na uslove u kojima poslujemo i egzistiramo. Javni dug BiH prema masstricht kriteriju iznosi blizu 12 milijardi KM. U odnosu na GDP nije tako alarmantan i ovdje ne ulazi dug javnih preduzeća, što je jako važno. Važna činjenica je i da ne postoji ograničenje koliko jedna zemlja može da se zaduži, imate zemalja koje su se zadužile iznad i preko GDP-a.”

Slikovni rezultat za reforme

Spas za ekonomiju BiH vidi u reformama.

Softić: “Kada su u pitanju reforme mi znamo ciljeve, mi znamo prioritete, jedino što mislim je da mi nemamo hrabrosti da to sprovedemo. Ovo pismo namjere i reforme oko kojih su se složile sve vlade, podrazumijevaju zaista bolne rezove. One obuhvataju uređenje ambijenta radnih odnosa, svih onih pratećih aspekata poslovanja, uređenje ambijenta za lakše investicije. Očekujem da ćemo ubuduće trebati puno više hrabrosti da bismo ih sproveli.”

Bankarski sektor u BiH, nakon propasti dvije banke u protekle dvije godine Banke Srpske i Bobar banke relativno je stabilan kaže Softić.

Softić: “Nažalost propale su dvije banke, Agencija za osiguranje depozita isplatila je sve depozite koji su zakonom zagarantirani do 50 hiljada KM. Taj dio povrata je na vrlo visokom nivou, mislim da je negdje 90% fond Agencije za osiguranje depozita. Ostaje problem ostalih depozita koji su iznad 50 hiljada KM. Istu sudbinu kao Bobar banka i Banka Srpske trenutno neće doživjeti druge banke, po pokazateljima koji mi imamo, ali postoje banke koje imaju određene poteškoće u svojim poslovanjima.”

Predsjednik RS Milorad Dodik nedavno je ponovo zahtijevao novac iz rezervi Centralne banke, kao i da ova banka štampa novih milijardu KM. Softić tvrdi da tako nešto nije moguće, te da neće biti promjene monetarne politike BiH.

Slikovni rezultatSoftić: “CB BiH je neovisna i to stoji u pismu namjere. Neovisna je od svih vlada, Vlade FBiH, Vlade RS, svih političkih aktera u donošenju svojih odluka i vođenja monetarne politike. To što je neko rekao nas ne obavezuje, Zakonom smo čvrsto vezani za monetarnu politiku i currency board. Ja smatram da BiH nije spremna da mijenja monetarnu politiku. Naša ekonomija nije spremna za slobodni devizni kurs, odnosno za ciljanu inflaciju. Ovakva monetarna politika daje garanciju da nam je stabilna konvertibilna marka. Eventualna promjena tog kursa značila bi devalvaciju i nepovoljan položaj naše ekonomije. Ako se reforme provedu, onako kako je to predviđeno, onda možemo razgovarati, ali to znači da smo već na korak od EU.”

Senad Softić je na poziciji guvernera CBBiH zamijenio Kemala Kozarića, kojem je 11. augusta 2015. godine istekao mandat.

kupujmodomace

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *