Donesena Uredba o načinu uzimanja uzoraka, klasiranju i obračunu cijene mlijeka

Vlada Federacije BiH je, a na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donijela Uredbu o načinu uzimanja uzoraka, klasiranju i obračunu cijene mlijeka.

Uredbom je, uz ostalo, propisano da uzimanje uzoraka za ispitivanje kvaliteta mlijeka obavlja za to osposobljena osoba (uzorkovač) kojeg, na prijedlog prerađivača mlijeka, certificira ovlaštena laboratorija za pretragu mlijeka.

Osposobljavanje uzorkovača provode laboratorije koje su, u roku od šest mjeseci od početka primjene Uredbe, dužne uraditi recertifikaciju uzorkovača.

Slikovni rezultat za mljekare

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je ovlastilo tri laboratorije za kontrolu kvaliteta mlijeka (JU Veterinarski zavod Tuzla, Veterinarski zavod Bihać i Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo) koji, nakon kontrole sirovog mlijeka, vode i evidenciju koju na zahtjev dostavljaju nadležnom organu.

Nova uredba je donesena jer Uredba o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijena svježeg sirovog mlijeka nije bila usklađena s bh. Pravilnikom o sirovom mlijeku. Zbog te neusklađenosti laboratorije za kontrolu svježeg sirovog mlijeka i pojedine mljekare tražile su od resornog ministarstva otklanjanje nejasnoća u lancu kontrole mlijeka od farmera do mljekare.

Pošto Pravilnik o sirovom mlijeku ne propisuje načine uzimanja uzoraka za kontrolu i obračunavanja osnovne cijene mlijeka, Uredbom je prilagođena legislativa i ujednačeni kriteriji za sve subjekte koji se bave proizvodnjom, kontrolom i preradom mlijeka.

O radnom materijalu Uredbe, pod nazivom Instrukcija o primjeni Pravilnika o sirovom mlijeku, održan je sastanak s predstavnicima JU Veterinarski zavod Tuzla, Veterinarski zavod Bihać, Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo, kao i mljekara Eko sir Puđa – Livno, Inmer – Gradačac, Milkos – Sarajevo, ZIM – Zenica i Meggle – Bihać, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

kupujmodomace

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *