FZZZ FBiH- Javni poziv

Obavještavamo zainteresirane poslodavce i nezaposlene osobe da je od 19.12.2016. godine, omogućeno podnošenje Zahtjeva u skladu sa odredbama Programa zapošljavanja Roma u 2016. godini, kojim su utvrđeni uvjeti učešća.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Federalni zavod za zapošljavanje, Đoke Mazalića 3, 71 000 Sarajevo, s naznakom:

„Prijava na Javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja Roma u 2016. godini“.

Javni poziv za učešće u Programu ostaje otvoren 15 dana, s tim da će se u slučaju nedovoljnog broja prijava trajanje Javnog poziva produžiti do utroška planiranih sredstava.

Obrasci za podnošenje prijava za učešće u Programu dostupni su na web portalu: http://fzzz.ba, te u nadležnoj službi i u Zavodu.

Prijave sa nekompletnom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/562 – 900.

raz/fzzz

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *