Ambasada SAD: Program malih grantova za interetničko pomirenje i mlade

Pozdravljamo prijedloge projekata koji podržavaju inicijative sa primarnim ciljem promicanja međuetničke i razmjene između lokalnih zajednica, saradnju i projekte. Ovi projekti i inicijative trebaju jasno razviti povećanu toleranciju i saradnju između etnički i geografski različitih zajednica u Bosni i Hercegovini. Iako se ohrabruju prijedlozi koji uključuju mlade (u dobi od 11 do 25 godina), Ambasada pozdravlja sve inovativne prijedloge projekata usmjerene na promicanje međuetničkog angažmana, pomirenje i saradnju. Projekti koji se bave jednom ili više slijedećih tema će biti prioritetno razmatrani:

 • Podijeljene zajednice: projekti koji podržavaju okupljanje susjednih ili zajednica u blizini koje su imale malo kontakata od rata.
 • Fragmentirano obrazovanje / dvije škole pod jednim krovom: projekti koji se bave školskom segregacijom ili drugim pitanjima koja dijele učenike/ce duž etničkih linija. Projekti trebaju pomoći uklanjanju prepreka integraciji u obrazovanju.
 • STEAM projekti: korištenje nauke, tehnologije, inženjeringa, umjetnosti, robotike, i matematike kako bi povezali mlade ljude preko etničkih linija.
 • Vraćanje dostojanstva žrtvama rata: projekti koji uključuju mlade u aktivnosti vraćanja dostojanstva žrtvama rata i žrtvama seksualnog nasilja i/ili logora svih etničkih grupa
 • Marginalizirane grupe: projekti koji potiču saradnju između marginaliziranih manjinskih grupa iz različitih etničkih zajednica, uključujući (ali ne ograničavajući se samo na njih) raseljene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u socijalno-ekonomski nepovoljnom položaju, LGBT osobe, Rome i ostale.

Vrijednost prijedloga projekata ne bi trebala prelaziti 25.000 dolara.

Rok za predaju prijedloga projekata Uredu za odnose sa javnošću je utorak, 10. januar/siječanj 2017. godine do 17:00 sati.

 Ambasada SAD će evaluirati prijedloge projekata na osnovu slijedećih kriterija:

 • Kreativnost i originalnost koncepta,
 • kapacitet aplikanta za implementaciju,
 • usklađenost sa smjernicama vodiča i uključivanje obaveznih dijelova,
 • jasno definirani ciljevi i ciljna publika,
 • dobro razvijen plan aktivnosti koji jasno podržava programske ciljeve,
 • ekonomičan budžet, sa konkretnim i razumnim troškovima, i
 • održivost projekta.

Više informacija:  Mali grantovi za pomirenje i mlade

raz/zavnews

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *