Šta donose izmjene u Zakonu o radu FBiH?

Najznačajnija predložena izmjena u Zakonu o radu Federacije Bosne i Hercegovine podrazumijeva transparentnost u procesu zapošljavanja i s njom su saglasni partneri u Ekonomsko-socijalnom vijeću (ESV) za teritoriju Federacije.

Podrazumijeva da se radni odnos u pravnim licima koja vrše javna ovlaštenja zasniva obavezno putem javnog konkursa, rekao je novinarima federalni premijer Fadil Novalić nakon današnje sjednice ESV-a.

– To u praksi znači obavezu za sve javne ustanove, fondove, institucije, agencije i zavode, institute, kao i privredna društva s većinskim učešćem državnog kapitala, da raspisuju javni natječaj za svako radno mjesto, što će doprinijeti naporima Vlade da uvede transparentnost u zapošljavanju na svim nivoima – rekao je premijer.

Ekonomsko-socijalno vijeće, nakon konstatacije na današnjoj sjednici da su pregovarački timovi sva tri partnera koja participiraju u tom vijeću (Vlada, sindikat, poslodavci) usaglasili sporna pitanja vezana za izmjene radnog zakonodavstva, usaglasilo se također da izmjene Zakona, inače razmotrene u formi nacrta na ovoj sjednici, treba uputiti u hitnu daljnju proceduru.

Premijer Novalić je rekao da su usaglašavanjem precizirane i odredbe o radnom učinku, kao novini u Zakonu o radu, na način da će ubuduće biti utvrđivan na osnovu odluka poslodavca.

Slikovni rezultat za novalic– Definirane su i odredbe o prestanku radnog odnosa, koji nakon ovih izmjena prestaje nakon navršenih 65 godina života i 15 godina staža. Dosad je to bilo 20 godina – kazao je Novalić.

– Želim da kažem da smo na ovoj sjednici postigli visok nivo saglasnosti svih učesnika u dijalogu, što me uistinu raduje, kao i činjenica da je Vlada FBiH dobila saradnike u namjerama da nastavi reformisati tržište rada – dodao je premijer.

Izmjene i dopune Zakona o radu su nužne kako bi što bolje i kvalitetnije popravile poslovni ambijent Federacije, zaključio je federalni premijer, gosp. Fadil Novalić.

Predstavnici poslodavaca i sindikata, kao druga dva partnera u Ekonomsko-socijalnom vijeću, također su nakon sjednice izjavili novinarima da je u pregovorima timova tri partnera postignut visok nivo saglasnosti.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović je napomenuo da je ideja vodilja sindikata korištenje povoljnijeg prava za radnike. Novina je i da će Vlada brzo ponuditi zakon o minimalnoj plaći, dodao je Bajramović koji je na sjednici kazao da će sindikat uporno tražiti proširenje Općeg kolektivnog ugovora kako bi mogli biti potpisani još neki granski kolektivni ugovori.

Adnan Smailbegović iz Udruženja poslodavaca FBiH je nakon sjednice ESV-a kazao novinarima da poslodavci nisu prezadovoljni postignutim sporazumom socijalnih partnera o izmjenama Zakon o radu, ali i dodao da je sam pregovarački proces bio dobro organiziran u vidu male radne grupe koja je „otvorila karte“, sagledavajući šta kojoj strani smeta, te na kraju došla do kompromisa.

fena

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *