UIO: Suspendovane i smanjene carinske stope kod uvoza

 

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje /UO UIO/ BiH, dao je u ponedjeljak pozitivno mišljenje na odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba za 2018. godinu i uputio je u dalju proceduru usvajanja Vijeću ministara. 

Iz Ministarstva finansija i trezora BiH je saopšteno da je ova odluka značajna za domaće privrednike i poboljšava uslove poslovanja domaćih proizvođača, zadržava postojeća i eventualna otvaranja novih radnih mjesta.

UO UIO je dao pozitivno mišljenje i na odluku o usaglašavanju i utvrđivanju carinske tarife za 2018. godinu, o čemu će konačnu riječ dati Vijeće ministara. Usvojena je i odluka o visini kompenzacione kamate za prvo polugodište 2018. godine koja na godišnjem nivou iznosi 12 posto. Ova kamata se odnosi  na određene carinske postupke, među kojima je i privremeni uvoz i zaračunava se u carinskim dugovanjima.

Na sjednici u Mostaru UO UIO je usvojio odluku o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina koja je značajna za podsticaj domaće proizvodnje na čemu već duže vrijeme insistiraju privredne komore i poslovna zajednica u BiH.

Članovi UO UIO su usvojili odluku o utvrđivanju cijena usluga izdavanja i korištenja kvalifikovanih elektronskih potvrda.

Izjašnjavajući se o incijativi Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za uvođenje takozvanog plavog dizela, UO je podržao stav Uprave da je politika stimulisanja i podsticaja poljoprivrede isključiva nadležnost entitetskih ministarstava poljoprivrede.

Na sjednici je razmatrano više informacija, među kojima i ona o radu UIO, pa je konstatovano da su prihodi od PDV-a u porastu, te da će ove godine biti prikupljeno najviše prihoda od osnivanja Uprave.

Nakon usvajanja izmjena i dopuna seta zakona koji se odnose na akcize, usvojene su izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakonu o akcizama u BiH i Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO.

 

zavnews

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *