Poremećen dotok vode u akumulaciju Jablaničko jezero već nekoliko mjeseci

Federalni vodni inspektor utvrdio je da je u proteklih nekoliko mjeseci došlo do poremećaja hidroloških prilika i dotoka vode u akumulaciju Jablaničko jezero, koje su uzrokovane vrlo oskudnim padavinama, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Pored toga, korištenje akumulacije HE Jablanica je vršeno tako da su poštovani uvjeti vezani za poželjno, odnosno granično stanje akumulacije.

Zbog izuzetno niskih temperatura od 8. januara 2017. godine, te povećanja potrošnje električne energije i osiguranja urednog napajanja potrošača, kao i sigurnog funkcioniranja elektroenergetskog sistema, u HE Jablanica su bili prinuđeni nastaviti proizvodnju električne energije na kotama koje su ispod minimalnog graničnog stanja koje je za januar definirano vrijednošću od 245 metara nadmorske visine

Krajem januara kota je pala na vrijednost 238,66 m.n.m. i od tada se intenzivno vrši punjenje akumulacije. Na današnji dan kota akumulacije iznosi 247,07 m.n.m.

HE Jablanica je, i pored ovako lošeg hidrološkog stanja, ispuštala vodnom dozvolom propisani minimum vode koji ne smije biti manji od 40 mł/s. Prosječno ispuštanje za novembar je 132,85 mł/s, za decembar 122,49 mł/s, te za januar 85,34 mł/s.

Obilazeći akumulaciju HE Jablanica inspektor nije zapazio primjerke uginule ribe.

Imajući u vidu da je pitanje kompleksno i pokriva više različitih oblasti iz nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, na teren su upućene federalna poljoprivredna inspekcija te federalna inspekcija zaštite okoliša.

Federalna uprava za inspekcijske poslove nije sačinila kompletan izvještaj te će naknadno izaći s informacijama, saopćeno je iz te uprave.

zavnews/vladafbih

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *