Novim zakonima osigurati nesmetan rad i razvoj privrednih subjekata

U Privrednoj komori Federacije BiH (PKFBiH) održan je radni sastanak na kojem se raspravljalo o radnim verzijama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima Federacije BiH, te istaknuto da je neophodno donijeti takve zakone koji su provodivi i koji će privrednim subjektima osigurati daljnji nesmetan rad i razvoj.

Sastanku su prisustvovali privrednici – predstavnici strukovnih udruženja Komore, Vlade Federacije BiH, Federalnog ministarstva finansija, Agencije za unaprjeđenje stranih investicija u BiH (FIPA), Udruženja poslodavaca FBiH, Vijeća stranih investitora i PKFBiH.

Obzirom da su zakoni u fazi izrade i da se njihovo donošenje očekuje u narednoj godini, neophodno je da u izradu teksta zakona budu uključeni i oni na koje se odnosi primjena, a to su privrednici. Posebno je istaknuto da se ne smije dozvoliti da donošenjem ovih zakona Bosna i Hercegovina postane manje atraktivna za domaće i strane investitore i da se trend nedovoljnog investiranja u BiH, ubuduće smanji i zaustavi. 

Procjena uticaja novih zakonskih propisa na privredu mora biti što preciznija, tako da će i Komora u saradnji sa računovodstvom i revizorskim kućama uraditi analizu i proračune, kako bi mogli predložiti i konkretne korekcije pojedinih članova Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima.

Privredna komora Federacije BiH će zajednički sa privrednim subjektima uraditi analize zakona i procijeniti njihov uticaj na privredu BiH, radnike i poslodavce, saopćeno je iz PKFBiH.

kupujmodomace

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *