Vozila iz BiH prilikom putovanja u zemlje EU više ne trebaju zeleni karton

Vozila iz BiH prilikom putovanja u zemlje EU više ne trebaju zeleni karton

Vlasnicima motornih vozila iz Bosne i Hercegovine je omogućeno da od 19. oktobra 2020.godine, putuju u zemlje EU bez kontrole postojanja zelene / bijele karte (IMIC) od strane nadležnih organa navedenih zemalja. Takva mogućnost putovanja bez zelenog kartona odnosi se...
read more